Trzeźwość kierowców, to bezpieczeństwo na drodze

0
Share

Alkomaty to urządzenia elektroniczne, które określają poziom alkoholu w organizmie na podstawie zawartości wydychanego powietrza. Do analizy potrzebne jest powietrze, które znajduje się w dolnych częściach układu oddechowego, gdzie najmniejsze naczynia krwionośne – naczynia włosowate – prowadzą wymianę gazową. Dlatego zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest bezpośrednio skorelowana z zawartością we krwi. A poza tym ten rodzaj analizy nie wymaga inwazyjnych procedur ani pobierania płynów ustrojowych.
Oprócz alkomatów istnieją również paski testowe. Służą do oznaczania alkoholu przez ślinę lub mocz. Ale taki test daje tylko wynik jakościowy. To rodzaj badań przesiewowych. Do tego rodzaju badań służy także alkomat przesiewowy. Aby uzyskać bardziej wiarygodną analizę, należy uzyskać wyniki ilościowe. W przepisach o dopuszczalnej normie alkoholu we krwi, na przykład, dla kierowców są określone wartości cyfrowe. Co więcej, w różnych krajach są różne. Korzystając z urządzenia elektronicznego, badana osoba otrzymuje pewne wartości ilościowe.

Alkomaty są dzielone na osobiste i profesjonalne.

Alkomaty osobiste

Alkomaty alcoblow są przeznaczone głównie do użytku osobistego. Z reguły właściciel samochodu potrzebuje alkomatu do szybkiego sprawdzenia poziomu trzeźwości. Jeśli kierowca pił alkohol, na przykład wieczorem, to alkomat alcoblow pomoże dowiedzieć się, czy związek chemiczny opuścił ciało, czy nie. Następnie można podjąć decyzję. Subiektywna ocena możliwości, może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Alkomaty osobiste są przeznaczone do niezbyt dużej liczby testów dziennie. Alkomat ma stosunkowo małe rozmiary, wygodnie jest go zabrać ze sobą.

Profesjonalne alkomaty

Są dokładniejsze w działaniu, przeznaczone do testowania dużej liczby osób dziennie. Urządzenia te są używane przez policję drogową do monitorowania trzeźwości kierowców na drodze. Przy dużym przepływie ludzi można korzystać z takich urządzeń do kontroli w przedsiębiorstwach transportowych itp. Niektóre modele profesjonalnych alkomatów mają pamięć uzyskanych wyników i mogą drukować uzyskane dane. Istnieją najnowocześniejsze modele, które można podłączyć do komputera w celu ułatwienia przetwarzania wyników, raportowania itp.

Zgodnie z konstrukcją alkomaty można podzielić na urządzenia z czujnikiem półprzewodnikowym i elektrochemicznym. Czujnik elektrochemiczny jest uważany za bardziej selektywny, trwalszy i dokładniejszy.

Czujnik przekształca stężenie oparów alkoholu w sygnał elektryczny. Czujnik elektrochemiczny transformację przeprowadza poprzez reakcje chemiczne. Poprzez reakcje alkoholu etylowego na powierzchni czujnika wytwarza się ładunek elektryczny,

Istnieją modele, w których wydmuchiwanie odbywa się za pomocą swobodnego wydechu bez stosowania zakończeń w postaci ustników.

Należy zwrócić uwagę na zasady przeprowadzania testu trzeźwości. Tylko przestrzegając tych zasad, a także zasad działania samego urządzenia, można uzyskać odpowiednie dane podczas przeprowadzania testów trzeźwości.